Lärlingsvägen 5

645 41  STRÄNGNÄS

0721-81 01 11

allboden@hotmail.se

www.allboden.se